Heja Sveriges Radio!

Har du lyssnat på radio i dag? I så fall har du troligen lyssnat på någon av Sveriges Radios kanaler. Färska lyssnarsiffror visar nämligen att Sveriges Radio har omkring 80 procent av den totala lyssnartiden. Och störst av SR:s alla kanaler är P4 med runt 56-57 procent. En kanal som härbärgerar alla lokalradiostationer och når in i minsta vrå av vårt avlånga land, tycks det. Från Karesuando i norr till Smygehuk i söder. Där ryms dialekter och drömmar, fakta och fiktion.

P1, den talade kanalen, är god tvåa med cirka 12 procent av den totala lyssnartiden. Där får du debatt och dramatik, poesi och politik, reflektion och retorik. P3 kommer på tredje plats med runt 10 procent och först därefter placerar sig reklamkanaler som Mix Megapol och Rix FM.

Dessa siffror är resultatet av en helt ny typ av lyssnarundersökningar som startade i januari i år. Drygt 1 200 personer mellan 12 och 79 år bär en liten mobil mätare som fångar upp radioljud. Och TNS Sifo gör statistik av radioljuden.

Klassisk musik, nutida konstmusik, jazz och folkmusik som du hittar i P2 har bara knappt 2 procent av den totala lyssnartiden. Det är lite i radiosammanhang, men många fullsatta konserthus – om man räknar så. Och det allra bästa är att ”konserthuset” kan vara en myr utanför Karesuando eller strandängarna vid Smygehuk.